#GRADwaiting ba? Siguradong #Graduating tayo’ng lahat.

Matagal ko nang pinagdarasal na lahat tayo’y makakagraduate nang sabay-sabay, at na walang ni isa sa atin ang babagsak sa CA, lalung-lalo na sa FPH2015.

Dahil halos araw-araw kami nagmimisa at nagdarasal ng nanay, lahat kayo’y inuna namin — gagawin namin iyan hanggang Huwebes/kung kailan magtatapos ang remedials.

Tiwala lang. Umaasa akong makikita ko na kumpleto tayong makakapagtapos.
Kahit na hindi ko man kayo matutulungan sa pag-aaral mismo, I hope to be of help, at least in spirit. Have faith that God will not give us anything insurmountable. 🙂

I always hoped and prayed that my batch (especially the people in my section) would graduate from our major (pharmacy) without anyone getting left behind. As some of my classmates will be taking their remedial/removal examinations, I really hope everyone will pass this time around.

This second chance is just a challenge meant to test your character and determination. As people say, nothing worth having comes easily.

I am hopeful to see each and everyone of us marching on the 26th of May. 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s